член корреспондент Академии Наук УССР, проф.Николай Сергеевич Бакшеев  

Н.С.Бакшеев

Н.С.Бакшеев

Н.С.Бакшеев

в операционной

Обход больных

В операционной

Разбор больного. Бакшеев Н.С., Степанковская Г.К.

Обход в клинике

Н.С.Бакшеев

На государственных экзаменах по акушерству

Бакшеев Н.С. с учеником Михайленко Е.Т.

Аглая Бакшеева (1 ряд 3-я) 1939г. Харьковский Медицинский институт

выступает Персианинов(Н.С.Бакшеев в светлом костюме)

Л.П.Даниленко, Раиса Ивановна Малыхина и Г.К.Степанковская

Конгресс Акушеров- гинекологов. Москва

Г.К.Степанковская

в президиуме конференции

Выступление на конференции

Конгресс Акушеров- гинекологов

Конгресс Акушеров- гинекологов

На встрече с врачами

На встрече с врачами

Харьков 1939г

Бакшеев Н.С., Анна Сергеевна Бакшеева ( главный акушер- гинеколог Черкасс)

Бакшеев Н.С. Харьков 1932г

Бакшеев Н.С. Харьков 1932г

На отдыхе

На отдыхе

40-е годы

50-60е годы

Таисия Яковлевна , Николай Бакшеев

Аглая Александровна, Николай Сергеевич Бакшеевы

Аглая Александровна, Николай Сергеевич Бакшеевы

Б.М. Венцковвский и сотрудники кафедры на дне рождения Аглаи Бакшеевой

Могила Николая Сергеевича(байковое кладбище)

ВРаиса Малыхина и Галина Степанковская (второй ряд)

Микола Сергійович Бакшеєв народився в сім''ї селянина. Після закінчення 1933 року Харківського медичного інституту працював ординатором, асистентом цього інституту, доцентом кафедри акушерства і гінекології Львівського медичного інституту. З 1950 по 1959 рік завідував кафедрою акушерства і гінекології Ужгородського університету і водночас був деканом лікувального факультету, 1951 року захистив докторську дисер-тацію на тему «Застосування граміцидину «С» в акушерстві і гінекології».
Найбільш продуктивною була діяльність М.С. Бакшесва в Київському медичному інституті, де він завідував кафедрою акушерства та гінекології (1959-1974 рр.) Він зумів влити нову наукову стру¬мину в роботу кафедри, на більш сучасному рівні почав проводити навчальний процес, велику увагу приділяв методиці викладання. Лекції проф. М.С. Бакшеєва відрізнялися великою майстерністю, читав він їх на найвищому професійному рівні, дуже емоційно і дохідливо.
М.С. Бакшеєв приділяв першочергове значення науковій підготовці кадрів, починаючи з студен-тської молоді, аспірантів, клінічних ординаторів, викладачів і практичних лікарів. Тому не дивно, що під його керівництвом було захищено 20 докторсь-ких і 52 кандидатські дисертації з найактуальніших питань акушерства і гінекології.
Серед головних наукових проблем, над якими працював М.С. Бакшеєв та його учні, були:фізіологія і патологія скоротливої діяльності матки при вагітності й пологах з використанням фізіо-логічних і біохімічних методів дослідження, пізні гестози вагітних, гіпоксія плода і асфіксія новона-родженого, онкогінскологія тощо. Глибоке вивчен-ня проблеми акушерських кровотеч дало можли-вість М.С. Бакшеєву видати монографію, яка удостоєна Державної премії ім. В.Ф. Снегірьова і стала настільною книгою багатьох лікарів,
Перу М.С. Бакшеєва належить 12 монографій і близько 300 публікацій з найактуальніших питань акушерства і гінекології.
1968 року Микола Сергійович Бакшеєв був обраний членом-кореспондснтом АМН СРСР.
Внесок М.С. Бакшеєва в теорію і практику акушерсько-гінекологічної науки дуже значний. Він був вмілим акушером і гінекологом, володів високою хірургічною технікою.
М.С. Бакшсєв був людиною надзвичайної сили волі. Навіть в період тяжкого захворювання він інтенсивно працював над науковими працями. В ньому поєднувався яскравий талант вченого широ-кого діапазону, прекрасного викладача, клініциста і організатора охорони здоров''я.
Микола Сергійович був пристрасним мисливцем і рибалкою, дуже любив природу. На перший погляд здавалося, що він — дуже сувора, суха людина, але це було помилково, бо в дійсності він був доброзичливою, чуйною, щедрою людиною.
проф.Г.К Степанківська

На главную

Hosted by uCoz